JCB Mini/Midi Grävare

JCB erbjuder ett omfattande utbud av kompakta grävmaskiner, från 0,8 till 10 ton. Så JCB kan erbjuda en minigrävare för alla behov. Modellerna har höga effekt/viktförhållanden samt klassledande komfort och manövrerbarhet. I RTS- och ZTS-modellerna kan JCB:s grävmaskiner användas även i mycket trånga utrymmen.

31846_500341
jcb_80261

Dokument:
JCB Kompaktgrävare Broschyr

Säljare:

Kristofer Holmberg, Växjö
0470-744035
Mail

Jörgen Ivarsson, Växjö
0470-744018
Mail

Jens Bengtsson, Karlskrona
0455-59601
Mail