Kompakttraktorer

MF1500 - Styrka i kompaktformat

Massey Fergusons 1500-Serie är speciellt lämplig för park- och grönyteskötsel, där låg vikt och kompakta mått är viktigt.

MF1700 - Enkel, elegant och smidig
Massey Ferguson har tagit ytterligare ett steg för att stärka sin position i segmentet kompakttraktorer genom att introducera nya modeller med 3- respektive 4-cylindriga motorer, hydrostatisk transmission och nya funktioner, däribland en elektrisk farthållare och inställning av högsta hastighet.

MF3700 - En stark mångsysslare
MF 3700-serien består av robusta, slitstarka traktorer med snabb och smidig manöverbarhet. Dessa starka små maskiner har konstruerats för att klara av ett stort antal arbetsuppgifter inom lantbruk, parkförvaltning och olika specialistområden på ett enkelt, kostnadseffektivt sätt i en rymlig och bekväm arbetsmiljö.